Καλάθι αγορών άδειο

Καλάθι αγορών άδειο

Σας προτείνουμε

Κείμενα στην Οικονομική της Άμυνας και της Ασφάλειας


Επιμέλεια: Ηλίας Κεβόρκ, Χρήστος Κόλλιας
ISBN:978-960-9439-57-2
Σελίδες: 585
Γλώσσα: Ελληνική
Έτος έκδοσης: 2018
Τιμή
25,00 €
Περιγραφή

Σύμφωνα με τον Adam Smith στον Πλούτο των Εθνών (1776), τα δύο βασικά καθήκοντα του ηγεμόνα –του κράτους- είναι η προστασία της κοινωνίας αφενός από εξωτερικές απειλές, αφετέρου από την αδικία με τη θέσπιση θεσμών απονομής δικαιοσύνης. Ουσιαστικά ο Adam Smith αναφέρεται στις δύο διαστάσεις της εθνικής ασφάλειας: την εσωτερική και την εξωτερική. Η εθνική ασφάλεια και άμυνα είναι το τυπικό παράδειγμα ενός δημόσιου αγαθού, στην παραγωγή του οποίου οι χώρες επενδύουν οικονομικούς πόρους και τμήμα του εθνικού εισοδήματός τους. Η οικονομική της άμυνας και της ασφάλειας εισάγει και χρησιμοποιεί τα αναλυτικά και μεθοδολογικά εργαλεία της οικονομικής και διοικητικής επιστήμης στη μελέτη και ανάλυση του συγκεκριμένου τομέα.

Τα κεφάλαια του συλλογικού τόμου καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων της άμυνας και της ασφάλειας, προσφέροντας στον αναγνώστη μια σφαιρική εικόνα του συγκεκριμένου κλάδου της οικονομικής επιστήμης.

Οι συγγραφείς πραγματεύονται θέματα, όπως τη σχέση της οικονομίας και του πολέμου, το κόστος των ενόπλων συγκρούσεων, τα οικονομικά του πολέμου και οι εξοπλιστικοί ανταγωνισμοί, θέματα εφοδιαστικής στην άμυνα και διοίκησης προμηθειών, το έγκλημα και το σωφρονιστικό σύστημα, τρομοκρατία και αγορές, πληροφόρηση και ασφάλεια, αξιολόγηση συστημάτων συντήρησης υλικού. Απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε όσους σταδιοδρομούν επαγγελματικά στον τομέα της εθνικής άμυνας και την ασφάλειας.