Καλάθι αγορών άδειο

Καλάθι αγορών άδειο

Σας προτείνουμε

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Ειδική Αγωγή - Δέκα Μελέτες Περίπτωσης
Συγγραφέας: Δαμασκηνίδης Γεώργιος
ISBN: 978-960-9439-82-4
Σελίδες: 276
Γλώσσα: Ελληνική
Έτος έκδοσης: 2022
Τιμή
25,00 €
Περιγραφή

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί τη συνέχεια μιας σειράς ερευνητικών και διδακτικών ενασχολήσεων με τη μεθοδολογία έρευνας και ειδικότερα με την ερευνητική πρόταση και έχει περισσότερο πρακτικό χαρακτήρα, καθώς παρέχει συμβουλευτική καθοδήγηση.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασμού και ανατροφοδότησης δέκα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, οι οποίες εκπονήθηκαν στα πλαίσια ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση, όπου ο συγγραφέας ήταν ο επιβλέπων καθηγητής. Το σύγγραμμα χωρίζεται σε τέσσερα κύρια μέρη, όπου περιγράφεται η διαδικασία επίβλεψης και ανατροφοδότησης δέκα ερευνητικών προτάσεων με ποιοτικό/ποσοτικό/μεικτό ερευνητικό προσανατολισμό.

Το σύγγραμμα θα φανεί χρήσιμο τόσο σε φοιτητές όσο και σε νέους ερευνητές, που επιδιώκουν να αναπτύξουν εκείνες τις ικανότητες και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να σχεδιάσουν μια ερευνητική πρόταση, η οποία θα πληροί τα πλέον απαιτητικά επιστημονικά κριτήρια. Για τους επιβλέποντες καθηγητές και τα μέλη που απαρτίζουν τις επιτροπές αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων, το σύγγραμμα μπορεί να αποτελέσει μια βάση κριτηρίων αποδοχής για τις κατατιθέμενες προτάσεις, επιτρέποντας τον επισταμένο έλεγχό τους και την επιλογή των καλύτερων από αυτές. Οι καθηγητές της ερευνητικής μεθοδολογίας θα ωφεληθούν επίσης, διότι, καθώς συνήθως διδάσκουν μέρος της ερευνητικής μεθοδολογίας, στοχεύουν σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην αποκομίζουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου με τον οποίον οι εκπαιδευόμενοι αντιλαμβάνονται τη χρήση αυτών των μεθόδων αυτών των μεθόδων. Τέλος, μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση αυθεντικών παραδειγμάτων αναδεικνύονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι ερευνητές κατά την προσπάθειά τους να συνθέσουν διαφορετικές μεθόδους σε μια ολοκληρωμένη ερευνητική μεθοδολογία, η οποία θα εξυπηρετήσει την προτεινόμενη έρευνα.